GÜMRÜK

İthalat İşlemleri

•  İthal edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,

•  Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları,

•  Door to door işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi,

•  Nakliye firmasından eşyanın taşıma ve evrak bilgilerinin takibi,

•  Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarının yaptırılması,

•  Ordinonun alınması,

•  Eşya ile ilgili G.T. İ.P. tespiti,

•  Küşat yapılması,

•  Orijinal ve tasdikli evraklara göre beyannamenin hazırlanması

•  Gümrük kabul, tescil işlemleri, malzemenin muayenesinin yapılması

•  Eksik hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili  birimlerin bilgilendirilmesi

•  Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması,

•  İlgili firmanın bildirmiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın teslimi      

•  Evrak teslim formu ile evrakların teslimi

İhracat İşlemleri

•  İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,

•  Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları ve TEV,

•  ATR, EUR-1, Menşei Şahadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri vb. yapılması,

•  Eşyanın özelliğine göre ilgili İhracatçı Birliklerine üyelik işlemlerinin yapılması,

•  Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti, 

•  Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması, 

•  İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve Operasyon işlemlerinin tamamlanması, 

•  Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi, 

•  Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi, 

•  Evrak teslim formu ile evrakların teslimi, 

•  Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması, 

•  G.Ç.Beyannamelerinin ihracatçı nüshalarının teslimi 

Diğer Gümrük İşlemleri

•  Transit işlemleri, 

•  Paket Posta Gümrük işlemleri, 

•  Akaryakıt ve Kumanya işlemleri,

•  Tasfiye ve gümrüğe terk edilecek eşyaya ait işlemler, 

•  Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna,

•  Geri gelen eşya ile ilgili işlemler,

•  Sınır Ticareti işlemleri

Danışmanlık Hizmetleri

•  4458 Sayılı Gümrük Kanunu danışmanlığı,

•  Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu danışmanlığı,

•  Yabancı Sermaye ve Teşvik Mevzuatı proje ve danışmanlığı,

•  Dış Ticaret Rejimleri,

•  Dış Ticarete ilişkin her türlü vergi mevzuatı danışmanlığı,

•  Serbest Bölge danışmanlığı,

•  Kambiyo mevzuatı danışmanlığı,  

•  DİİB / Hariçte işleme Proje başvuru ve sonuçlandırma 

Diğer Hizmetlerimiz

•  Aylık işlem raporu,

•  Ay sonu hesap mutabakatı,

•  Mevzuat değişiklikleri ile ilgili bilgi aktarımı,

 •  Uygulamalar ile ilgili şirket personeline eğitim verilmesi,

•  Dijital arşiv sistemi,

 Destek Hizmetleri 

 •  Teşvik Belgelerinin çıkartılması,takip ve kapatılması

•  Dahilde ve hariçte işleme belgelerinin alınması ve kapatılması

•  Fiktif, genel antrepo, özel antrepo,izinleri

•  Bakım Onarım Belgesi alınması,

•  İthal Lisansı alınması,

•  Kontrol Belgesinin alınması,

•  Gözetim Belgesinin alınması,

•  TSE, Kimyahane Raporlarının alınması

•  Marka ve isim tescil işlemleri,

•  PTT Onay Belgesi işlemleri,

•  Telsiz Genel Müdürlüğü izinleri,

•  Kültür Bakanlığı İzin Belgeleri,

•  Petrol İşleri Genel Müdürlüğü İzin Belgeleri,

•  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Belgesi işlemleri,

•  Karayolu Uygunluk Belgesi işlemleri,

•  Tüketiciyi Koruma Garanti Belgesi işlemleri